Podovi Nastilki Logo

Акрилни настилки и изкуствени спортни треви

Избора на конкретна спортна настилка зависи от вида на спорта, който ще се практикува, техническите характеристики на съответната настилка, нейния състав, и разбира се цената. Най-разпространите спортни настилки са изкуствените треви и акрилните настилки.


1. Изкуствени спортни треви - всеки вид изкуствена трева отговаря на специфичните изисквания на конкретен вид спорт. В зависимост от характеристиките на тревите - височина на влакното, гъстота и др. - те са подходящи за футбол, тенис, голф, ръгби и др. Основата, върху която се монитара тревата, може да бъде асфалт или дренаж.

Основните материали за производство на изкуствени треви са полипропилен и полиетилен. Разликата между тях е, че полиетиленовите треви могат да се употребяват целогодишно, докато полипропиленовите се чупят и смачкват при ниски температури.

Основно предимство на изкуствените треви е факта, че игрища с такава настилка могат да се употребяват целогодишно и няма времеви ограничения при експолатацията им. Могат да се употребяват 24 часа в денонощието, за разлика от естествените тревни покрития. Експлоатационните разходи са ниски, необходимо е периодично почистване на игрището и при нужда допълнително подсипване и разнасяне на посипката. Игрищата, изпълнените с полиетиленова трева могат да се употребяват и през зимата, като е необходимо само почистване на снега.

Ново игрище с изкуствена трева може да се използва веднага след завършване на монтажа. Отскока на топката ще се подобри с течение на времето в зависимост от интензивността на използване. Колкото по-често и интензивно се ползва терена, толкова по-бързо ще бъде достигнат идеалния отскок на топката и ще се достигне оптимална игрова повърхност. В зависимост от интензивността на използване, изкуствена трева трябва да бъде редовно изчетквана и да се разнася пясъка там където се е натрупал. Това е особено важно по време на първите месеци на употреба. Посипката зависи от изискванията на потребителите по отношение на степента на сцепление и плъзгане.

Няколко фактора, влияещи върху "живота" на тревата: 

1. Материала на нишката.

2. Плътността на тревата.

3. Вида и качеството на посипката.

4. Качеството на монтажа.

5. Редовната и добра поддръжка.

 

2. Акрилни настилки - подходящи  са за различни видове спорт - тенис, баскетбол, волейбол, хандбал и др. Имат уникален краен ефект, притежават висока износоустойчивост, което ги прави подходящи за силно натоварени спортни площадки и училищни дворове.

Общата им дебелина е от 6 до 12 мм. В състава си настилките имат рециклиран каучук на рола, който осигурява много добър отскок на топката и по-малко натоварване на ставите на играчите. Настилката осигурява комфорт, значително омекотява ударите при падане и намалява вероятността от травми. Тя не се влияе от метеорологичните условия като дъжд, слънце, лед и сняг. Много лесно и бързо може да бъде репарирана при евентуална повреда. Полагат се върху гладък и равен асфалт. Разчертаването на игрището се извършва със специална боя за разчертавене, устойчива на износване.

Основноте предимства на акрилните настилки са ниската им цена и ниските експлоатационни разходи.