Podovi Nastilki Logo

Винилови настилки - начин на монтаж

В тази тема ще Ви запознаем с основните стъпки, които трябва да се спазват при монтажа на тези типове настилки. Разбира се, най-добрият вариант е, фирмата продала Ви настилката да я монтира. Също така винаги проверявайте какви гаранции ще получите. Ако си закупите настилка и я монтирате сами, след това може да се окаже, че гаранцията за настилката е невалидна, защото сте наприви нещо "не както трябва" при монтажа.


Има няколко основни правила, които е необходимо да бъдат спазени преди монтажа на виниловите настилки:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. Като правило виниловите настилки изискват гладка и равна основа.

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на полагането на настилката.

Монтажа на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°C до +29°C. Същото важи за лепилото и грунда. При инсталиране на настилката температурата в помещението трябва да бъде същата - от +15°C до +29°C. Влажността не бива да превишава 75%.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Разопаковане на ролките и проверка за дефекти и цветови различия.
  
5. Разкрояване на настилката. След разкроя настилката се оставя да улегне (климатизира).

6. Полагане на настилката и залепване с лепило.

7. Направа на заварки - фугите между настилката се запълват със заваръчен шнур чрез пистолет с горещ въздух. За всеки тип настилка има съответния по вид и цвят шнур. 

Виниловите настилки изискват равна, гладка и здрава основа. Ако основата не е с необходимата здравина, добре почистена, не е равна или пък е влажна, това ще доведе до проблеми с положената върху нея настилка - има опасност от скъсване, подуване и др.