Podovi Nastilki Logo

Поддръжка на терени с изкуствена спортна трева

Изкуствена трева

Да, терените с изкуствена трева изискват значително по-малко поддръжка от тези с естествена трева, но това не отменя необходимостта от такава. При добра поддръжка игровите качества на тревата се запазват за дълго време, избягвате необходимостта от ремонти и повишавате удоволствието от играта.


Има много фактори, които определят вида и честотата на поддръжката, например:

- метеорологични условия: влажност, сухота, висока или ниска температура;

- честота и интензивност на използване на терена: колко часа на ден, брои играчи и др.

В зависимост от горепосоченето, добрата поддръжка най-общо включва следното:

1. По всяко време - по време на игра да се ползват подходящи спортни обувки, да се забрани пушенето на площадката, да се следи за хвърляне на боклуци. Де се почистват отпадъците в и около игрище, пътеките, входовете и изходите, за да не се внася мръсотия. 

2. Седмично - проверяват се всички краища и снадки и при наличие на повреди, да се уведомява фирмата изпълнител, за да се отстранят повредите своевременно. Игрището трябва да се разчетква, за да се разпределя равномерно пясъка, като е необходимо пясъка по време на операциията да бъде сух.

3. След първите три месеца - минимум веднъж на всеки две седмици игрището се разчетква, за да се разпредели и разнесе пясъка от натрупаните места. Ако игрището се използва интензивно е добре четкането да става по-често.

4. Месечно - проверяват се участъците с интензивно ползване /пред вратите и др./, пясъка се разчетква и при необходимост се допълва.

5. Годишно - измерва се нивото на пясъка, при необходимост нивото се допълва като игрището се доподсипва и пясъка се разнася равномерно по целия терен.