Podovi Nastilki Logo

Почистване и поддръжка на линолеум

Линолеум

За да запазите за дълго време добрият външен вид на линолеума е необходима редовна поддръжка и почистване. В никакъв случай обаче не използвайте препарати тип "веро", тъй като се образува филм върху настилката, нарушавайки антибактериалните й свойства.

 


1. Ежедневно почистване - може да бъде извършвано по два начина – т. нар. “сух метод” /без използването на вода/ и “мокър метод” /с използване на течни препарати /не вода/ за ежедневно почистване и влажен моп, които не отстраняват нанесената запечатка./. Сухия метод включва отстраняването на ежедневните замърсявания и прах с прахосмукачка или машина за метене. При него не се предполага използването на вода.

2. Периодично почистване - отстраняване на старата запечатка, основно почистване с подходящи препарати и нанасяне на нова запечатка. Чрез нея се постига запълване на микропорите с износоустойчив химикал. Използвайте специализирани препарати,  защото при използването на препарати тип “веро”, филма които образуват може да се премахне единствено с препарати за премахване на запечатки, след което е необходима нанасяне на нова запечатка върху настилката.

Повърхността на хомогенните настилки може да бъде надраскана и повредена при влачене на тежки и остри предмети върху нея. Затова е задължително колелцата на всички колички, столове и мебели да бъдат винаги в изправност и с гумени уплътнения. Задължителна е поставянето на изтривалка пред входа за предпазване повърхността на настилката от нараняване, влага и нанасяне на замърсявания отвън.