Podovi Nastilki Logo

Ударопоглъщащи настилки за детски площадки

Ударопоглъщаща настилка

Ударопоглъщаща настилка

Ударопоглъщаща настилка


Едно от най-важните условия, определящи безопасността на детските площадки при игра, е наличието на ударопоглъщаща обезопасителна настилка. Поставянето на такъв тип настилка намалява сериозността на нараняванията и вероятността от травми. В зависимост от височината на падане от съоръженията за игра се определя необходимата дебелина на настилката.

Подходящи варианти за настилки за детски площадки са:

- излята ударопоглъщаща каучукова настилка;

- качукови плочи;

Излятата ударопоглъщаща каучукова настилка е хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва и се полага на място върху вече съществуваща подходяща основа или върху основа, специално подготвена за целта. Освен върху стандартните основи като асфалт и бетон, настилката може да се полага и върху добре уплътнен и валиран трошен камък, което от своя страна спестява значителните средства по асфалтиране или направа на бетонова основа.

Настилката може да се нанася на различни дебелини, възможно е направата на различни дизайни.Дебелината на настилката варира от 2.5 до 10 см., в зависимост от търсената критична височина на падане. Eто и съответните дебелини на настилката и отговарящите височини на падане:

- 45 мм дебелина - критична височина на падане 1,50 м.;

- 70 мм дебелина - критична височина на падане 2,00 м.;

- 100 мм дебелина - критична височина на падане 3,10 м.;

Всеки производител, тествал своята ударопоглъщаща настилка, притежава съответните изпитвателни протоколи, където е посочена критичната височина на падане. Трябва да се има предвид, че при еднаква дебелина на настилка при различните производители, критичната височина на падане е различна. Важно условие за постигане на критичната височина на падане е точното спазване на технологията на полагана, опита и уменията на монтажните екипи.

Излятата каучукова настилка се състои от два слоя:

1. Първи слой - рециклирани каучукови гранули и свързващ компонент на полиуретанова основа.

2. Втори слой - цветни EPDM гранули и свързващ компонент на полиуретанова основа.

Горният слой може да бъде направен и от комбинация между черни и цветни гранули, съотношението между тях може да бъде различно, за постигане на удивителен цветови ефект.

Каучуковите плочи са с размери 40 х 40 см. и се предлагат на различни дебелини - 15 мм., 20 мм, 25мм, 30 мм и 40 мм. Плочите, които се полагат под люлки, катерушки, пързалки и други съоръжения трябва да бъдат с определена дебелина, за да се спазят изискванията за ударопоглъщаща настилка, а на останалите места, като пътеки например, няма изискване за дебелината. Полагането е лесно, тъй като плочите се лепят пълноплощно с полиуретаново лепило. Плочите се предлагат в няколко цвята - червено, зелено и черно.

И двата типа настилки отговарят на изискванията на БДС ЕN 1177 - "Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване".