Podovi Nastilki Logo

Почистване и поддръжка на спортни акрилни настилки

Акрилна спортна настилка

Акрилна спортна настилка

Всеки тип насилка, независимо дали е вътрешна или външна, се нуждае от съответната поддръжка. С правилната поддръжка ще запазите и удължите "живота" на всеки вид настилка. По-долу са дадени някои основни насоки за запазването на доброто състояние и външен вид на акрилните спортни настилки.


1. На игрището не се допуска ходенето с дамски токчета, бутонки и други неподходящи за спорт обувки.

2. Не се допуска хвърлянето на фасове, дъвки и други отпадъци върху настилката, които биха могли да нарушат нейната цялост.

3. При попаднали върху настилката пясък, кал или други замърсители, същите трябва да се почистят от игралното поле с цел предпазване на настилката от надраскване.

4. Да не се влачат върху настилката твърди и тежки предмети, футболни врати или други, които биха могли да я наранят.

5. Да не се ползва за каквито и да е други цели освен за спорт.

6. Да не се кара колело, ролери, скейтборд и други подобни. Да не се минава и паркира върху настилката с леки автомобили и МПС-та.

 

Eжедневно е необходимо:

1. Всекидневно почистване на попаднали върху настилката листа, клонки, камъчета, пясък и други отпадъци от игралното поле.

2. Да се чистят отпадъците и да се поддържа терена и около него чисто от материали, които могат да наранят игралната повърхност, като бутилки, стъкла, метални кутии и др. Лесно запалимите боклуци насърчават вандализма. 

3. Да се проверяват и чистят отводнителните решетки и отвори.

4. Да се метат и мият пътеките за достъп и входовете и изходите, за да се избегне вкарването на мръсотия на игралното поле.