Podovi Nastilki Logo

Монтаж на ламинат


За да издадем съответната гаранция, е необходимо да се извърши правилен монтаж на настилката. Нашите монтажни групи имат грижата за правилното полагане на настилката, а и отпада необходимостта от търсенето на майстори.

Изисквания преди монтажа:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна.

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС.

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на полагането на настилката.

4. Да бъдат завършени всички "мокри" строителни операции.

Самият монтаж  включва следните операции:

1. Доставка на материална на обекта.

2. Пакетите от материала се нареждат легнали, точно един върху друг – без разминаване по ръбовете, като трябва да се спазва принципа - не повече от 5 (пет) пакета един върху друг. Пакетите се оставят да преседят задьлжително минимум 48 часа в помещението, в което ще се монтират. Това се прави с цел да се отпуснат отделните паркетини или плоскости и да приемат температурата на съответното помещение. Оптималната температура е +18°C÷+20°C. При по- ниски температури ( под +15°C ) настилката не се отпуска и не може да се сглобява лесно. Трябва да се остави да се доотпусне. При по- високи ( над +25°C ) раздува и монтажът отново е затруднен.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Полагане на подложка.

5. Разопаковане на ламината и неговото монтиране. Ламинатите се монтират чрез сглобяване, без лепене.

6. Изхвърляне на остатъчните парчета и фири от ламината.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Преместване, разместване на мебели и вещи и изнасянето им от помещението. Помещенията трябва да бъдат празни и в тях не трябва да се извършват други строителни работи.