Podovi Nastilki Logo

Ударопоглъщащи настилки за детски площадки


Едно от най-важните условия, определящи безопасността на детските площадки при игра, е наличието на ударопоглъщаща обезопасителна настилка. Поставянето на такъв тип настилка намалява нараняванията и травмите при падане.

Подходящи варианти за настилки за детски площадки са:

- излята ударопоглъщаща каучукова настилка;

- качукови плочи;

I. Излятата ударопоглъщаща каучукова настилка е хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва и се полага на място върху подходяща основа /водоплътен асфалт или бетон, или добре уплътнен и валиран трошен камък/.

Настилката може да се нанася на различни дебелини, възможно е направата на различни дизайни.Дебелината на настилката варира от 2.5 до 10 см., според   височината на падане. Eто и съответните дебелини на настилката и отговарящите височини на падане:

- 45 мм дебелина - критична височина на падане 1,50 м.;

- 70 мм дебелина - критична височина на падане 2,00 м.;

- 100 мм дебелина - критична височина на падане 3,10 м.;

Излятата каучукова настилка се състои от два слоя:

1. Първи слой - черни каучукови гранули и свързващ компонент.

2. Втори слой - цветни каучукови гранули и свързващ компонент.

II. Каучуковите плочи са с размери 40 х 40 см. и се предлагат на различни дебелини - 15 мм., 20 мм, 25мм, 30 мм и 40 мм. Полагането е бързо и лесно, тъй като плочите се лепят пълноплощно с полиуретаново лепило. Плочите се предлагат в няколко цвята - червено, зелено и черно.

И двата типа настилки отговарят на изискванията на БДС ЕN 1177 - "Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване".