Podovi Nastilki Logo

Монтаж на паркет


Както и при монтажа на всички други настилки, и при монтажа на паркет важат определени изисквания:

1. Основата да бъде суха /под 3% СМ/, чиста и обезпрашена, равна и нивелирана.

2.  Да бъдат завършени всички "мокри" строителни операции, и да не се извършват други строителни процеси, пречещи на полагането на паркета - да си приключени част Електро, част ВиК, дейностите по монтаж на фаянс и санитария, да бъдат монтирани касите и вратите, отоплителните радиатори и осветителни тела, монтирани вентилация и канализация, стените и таваните да бъдат боядисани или да им са поставени тапети.

3. Температурата в помещението да бъде между +15 и +25 ºС.

Монтажа се състои от следните операции:

1. Материала се доставя на обекта.

2. Пакетите се подреждат легнали, точно един върху друг – без разминаване по ръбовете, като трябва да се спазва принципа - не повече от 5 (пет) пакета един върху друг. Оставят се да преседят задьлжително минимум 48 часа в помещението, в което ще се монтират. Това се прави с цел да се отпуснат отделните паркетини или плоскости и да приемат температурата на съответното помещение. 

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Поставяне на подложка.

5. Монтаж на паркета чрез сглобяване на отделните паркетини. Повечето от съвременните паркети се монтират чрез сглобяване, без лепене. Механичната сглобка е прецизно разработена и това намалява вероятността от човешка грешка при монтажа.

Към монтажа не спадат следните операции:

1. Почистване на паркета.

2. Разместване и/ или преместване на мебели от и/или в помещението. Необходимо е помещението, в което ще се извърши монтажа, да бъде празно.