Podovi Nastilki Logo

Монтаж на линолеум


Изискванията към помещението преди монтажа на линолеума са:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. Като правило виниловите настилки изискват гладка и равна основа.

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на полагането на настилката. Да бъдат завършени всички "мокри" строителни процеси.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°C до +29°C. Същото важи за лепилото и грунда. При инсталиране на настилката температурата в помещението трябва да бъде същата - от +15°C до +29°C. Влажността не бива да превишава 75%.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Разопаковане на ролките и задължителна проверка за дефекти и цветови различия.
  
5. Кроене на настилката. След разкроя настилката се оставя да улегне (климатизира) в зависимост от типа й.

6. Полагане на настилката и залепване с лепило.

7. Направа на заварки - фугите между настилката се запълват със заваръчен шнур за по- голяма здравина чрез специална машина – пистолет с горещ въздух. За всеки тип настилка има съответния по вид и цвят шнур.  Заварката се прави 24 часа след поставянето на подовите настилки, но преди това се изрязва канал през двете настилки със специален инструмент.

Не всеки клиент желае да се заваряват фугите. При това положение двете настилки се залепват плътно една до друга.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Преместване, разместване на мебели и вещи и изнасянето им от помещението. Помещенията трябва да бъдат празни и в тях не трябва да се извършват други строителни работи.