Podovi Nastilki Logo

Монтаж на мокет


Общите изисквания са както следва:

1. Чиста от строителни отпадъци и прах повърхност, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. Да няма остатъчни петна от гипс, боя, масла, нафта, бензин и др.

2. Необходимо е основата да е суха. Допустима влажност на основата до 3%СМ, допустима влажност на въздуха – до 75%.

3. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

4. Абсолютно недопустими са довършителни работи по гипсокартона или таваните както и мащабни бояджийски дейности. Допустими са корекции на боята – при необходимост, като за целта трябва да се осигури предпазване на мокета от изцапване.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°C до +29°C. Същото важи за лепилото и грунда. При инсталиране на настилката температурата в помещението трябва да бъде същата - от +15°C до +29°C. Влажността не бива да превишава 75%.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Разопаковане и задължителна проверка за дефекти и цветови различия.

5. Полагане на мокета и залепването му.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Преместване, разместване на мебели и вещи и изнасянето им от помещението. Помещенията трябва да бъдат празни и в тях не трябва да се извършват други строителни работи.