Podovi Nastilki Logo

Полагане на вътрешни спортни каучукови настилки


Общите изисквания са както следва:

1. Чиста от строителни отпадъци и прах повърхност, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. Да няма остатъчни петна от гипс, боя, масла, нафта, бензин и др.

2. Необходимо е основата да е суха. Допустима влажност на основата до 3%СМ, допустима влажност на въздуха – до 75%.

3. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

4. Абсолютно недопустими са довършителни работи по гипсокартона или таваните както и мащабни бояджийски дейности. Допустими са корекции на боята – при необходимост, като за целта трябва да се осигури предпазване на настилката от изцапване.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Разопаковане на ролките и проверка за дефекти и цветови различия. Настилката се оставя да се отпусне минимум 24 часа, преди разкроя.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Кроене на настилката.

5. Полагане на настилката и залепването й.

6. Направа на очертания. Зависи от типа игрище - за тенис, баскетбол, мултифункционално и др.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Доставка и монтаж на аксесоари. По желание на клиента можем да доставим и монтираме мрежи, баскетболни кошове, вратички и др.