Podovi Nastilki Logo

"Мартитранс" ЕООД

Използвани материали: изкуствена спортна трева.

Фирма "Мартитранс" ЕООД за нас: "С настоящата референция потвърждаваме, че фирма "Подови настилки" ООД изпълни възложената от нас поръчка за изграждането на мултифункционална площадка, обл. София.


Фирмата достави и монтира изкуствена спортна трева за мултифункционално игрище с обща квадратура 425 кв.м., както и необходимото оборудване за тенис и минифутбол. Общата стойност на договора възлиза на ..."