Podovi Nastilki Logo

Полагане на вътрешни спортни саморазливни настилки на акрилна основа


Общи изискванията преди полагането на настилката:

1. Чиста от строителни отпадъци и прах повърхност, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. Да няма остатъчни петна от гипс, боя, масла, нафта, бензин и др.

2. Необходимо е основата да е суха. Допустима влажност на основата до 3%СМ, допустима влажност на въздуха – до 75%.

3. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

4. Абсолютно недопустими са довършителни работи по гипсокартона или таваните както и мащабни бояджийски дейности. Допустими са корекции на боята – при необходимост, като за целта трябва да се осигури предпазване на настилката от изцапване.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

3. Полагане на настилката.

- нанасяне на грунд.

- нанасяне на самата акрилна настилка. Може да бъде на няколко слоя или на един слой, в зависимост от търсената дебелина. Ако настилката се нанася на няколко слоя, е необходимо технологично време на изчакване и съхнене на всеки отделен слой минимум 24 часа. Може да бъде необходимо и повече време, в зависимост от метеорологичните условия.

- нанасяне на полиуретанов лак.

4. Направа на очертания. Зависи от типа игрище - за тенис, баскетбол, мултифункционално и др.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Доставка и монтаж на аксесоари. По желание на клиента можем да доставим и монтираме мрежи, баскетболни кошове, вратички и др.