Podovi Nastilki Logo

Graboplast zRt

Graboplast zRt е един от водещите произодители на пазара на интериорните подови настилки и ръководството на компанията прави всичко възможно за да осигури и задържи задоволството на клиентите си. Тази благородна мисия определя задачите на ръководството на компанията: дейностите им са вдъхновени от стратегическото мислене, технологичните и технически иследвания и развитие, както и почитанието към околната среда.


Тези основни направления са били водещи за четири поколения в Graboplast zRt, във различни времена и в различни видове икономики. От фирмата се гордеят с това, че поддържат успехите си и продължават да развиват своите продукти в унисон с непрекъснато променящите се условия на околната среда. Ключов фактор за успеха на Graboplast zRt са отдадените и високо квалифицирани служители стремящи се към обща цел - задоволяването на интересите на клиентите и търговските им партньори.