Podovi Nastilki Logo

Монтаж на изкуствена спортна трева


 

Общи изискванията преди полагането на настилката:

1. Изисквания към основата: най- добре е основата да бъде асфалт или бетон. Не се допуска монтаж върху основа която е частично или цялостно разрушена както и/или неравна. 

2. Работната температура да бъде между +15 и +25 ºС

3. Да бъде завършен монтажа на оградите и осветителните тела.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Разопаковане на ролките. Настилката се оставя да се отпусне минимум 24 часа, преди разкроя.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Кроене на настилката.

5. Полагане на настилката и фиксирането  й.

6. Направа на очертания. Зависи от типа игрище - за тенис, футбол, мултифункционално и др.

Прави се посипка от кварцов пясък и/или каучукови гранули. Количеството необходима посипка зависи от типа трева и височината й.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Доставка и монтаж на аксесоари. По желание на клиента можем да доставим и монтираме мрежи, баскетболни кошове, вратички и др.

2.  Също по желание на клиента можем да извършим доставка и монтаж на ограда, направа на осветление, подготовка на основата и други дейности, свързани с направата на спортно игрище.