Podovi Nastilki Logo

Полагане на външни спортни саморазливни настилки на акрилна основа


Общи изискванията преди полагането на настилката:

1. Изисквания към основата: най- добре е основата да бъде асфалт или бетон. Не се допуска монтаж върху основа която е частично или цялостно разрушена както и/или неравна. 

2. Работната температура да бъде между +15 и +25 ºС

3. Да бъде завършен монтажа на оградите и осветителните тела.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

3. Полагане на настилката.

- нанасяне на грунд.

- нанасяне на самата акрилна настилка. Може да бъде на няколко слоя или на един слой, в зависимост от търсената дебелина. Ако настилката се нанася на няколко слоя, е необходимо технологично време на изчакване и съхнене на всеки отделен слой минимум 24 часа. Може да бъде необходимо и повече време, в зависимост от метеорологичните условия.

4. Направа на очертания. Зависи от типа игрище - за тенис, баскетбол, мултифункционално и др.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Доставка и монтаж на аксесоари. По желание на клиента можем да доставим и монтираме мрежи, баскетболни кошове, вратички и др.

3.  Също по желание на клиента можем да извършим доставка и монтаж на ограда, направа на осветление, подготовка на основата и други дейности, свързани с направата на спортно игрище.