Podovi Nastilki Logo

Направа на холкери


Има няколко основни правила, които е необходимо да бъдат спазени преди монтажа на виниловите настилки. А именно:

Изисквания преди монтажа:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. Като правило виниловите настилки изискват гладка и равна основа.

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на полагането на настилката.

Монтаж на настилката включва следните операции:

Направа са холкери се изисква в болнични заведения, а задължително се прави в операционните зали. Представява подвеждане на настилката по стената на определена височина. В основата се полага холкерен профил, а в края си настилката може са завършва с профил тип "шапка".

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°C до +29°C. Същото важи за лепилото и грунда. При инсталиране на настилката температурата в помещението трябва да бъде същата - от +15°C до +29°C. Влажността не бива да превишава 75%.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Разопаковане на ролките и задължителна проверка за дефекти и цветови различия.
  
5. Кроене на настилката. След разкроя настилката се оставя да улегне (климатизира) в зависимост от типа й.

6. Полагане на настилката и залепване с лепило. 

7. Направа на заварки - фугите между настилката се запълват със заваръчен шнур за по- голяма здравина чрез специална машина – пистолет с горещ въздух. За всеки тип настилка има съответния по вид и цвят шнур.  Заварката се прави 24 часа след поставянето на подовите настилки, но преди това се изрязва канал през двете настилки със специален инструмент.

 

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Преместване, разместване на мебели и вещи и изнасянето им от помещението. Помещенията трябва да бъдат празни и в тях не трябва да се извършват други строителни работи.