Podovi Nastilki Logo

Монтаж на винилови стенни покрития


Основни правила преди монтажа на стенните покрития:

Изисквания преди монтажа:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху неравна, както и частично или цялостно разрушена основа. Като правило виниловите настилки изискват гладка и равна основа.

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на полагането на настилката.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°C до +29°C. Същото важи за лепилото и грунда. При инсталиране на стенните покрития температурата в помещението трябва да бъде същата - от +15°C до +29°C. Влажността не бива да превишава 75%.

 

3. Разопаковане на ролките и задължителна проверка за дефекти и цветови различия.
  
4. Кроене на материала. След разкроя настилката се оставя да улегне (климатизира) в зависимост от типа й.

6. Полагане на настилката и залепване с лепило. Лепилото за монтаж на стенни покрития е различно от това за монтаж на настилки.

7. Направа на заварки - фугите между настилката се запълват със заваръчен шнур за по- голяма здравина чрез специална машина – пистолет с горещ въздух. За всеки тип настилка има съответния по вид и цвят шнур.  Заварката се прави 24 часа след поставянето на подовите настилки, но преди това се изрязва канал през двете настилки със специален инструмент.

Не всеки клиент желае да се заваряват фугите. При това положение двете настилки се залепват плътно една до друга.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Преместване, разместване на мебели и вещи и изнасянето им от помещението. Помещенията трябва да бъдат празни и в тях не трябва да се извършват други строителни работи.