Podovi Nastilki Logo

Специализирана винилова настилка за училища и детски градини


“Подови Настилки Про” ООД представя промоционално предложение за специализирана винилова настилка за всички училища и детски градини.

Предимства на хетерогенната виниловата настилка

 • здрава
 • добър външен вид
 • безфугова, хигиенична и лесна за почистване
 • трудногорима
 • шумозаглушаваща
 • противоподхлъзваща
 • антистатична
 • антиалергична
 • антибактериална
 • топлоизолираща

Настилката е подходяща за високо и екстремно натоварени помещения

 • учебни стаи
 • занимални
 • спални помещения
 • коридори
 • физкултурни салони
 • фитнес зали
 • учителски и директорски кабинети
 • лекарски и зъболекарски кабинети
 • съблекални
 • лаборатории
 • хранилища
 • библиотеки и другиСПЕЦИАЛНА ЦЕНА 10,90 ЛВ./КВ.М.

За информация и поръчки се свържете с нас на тел.: 0887 469 389 или 02 / 920 84 40.