Podovi Nastilki Logo

Двойни подове CamassCrete

Системата CS1000A е подобрение на продуктовата линия CamassCrete. Тази версия е с увеличена стабилност и сигурност, благодарение на новия дизайн, който позволява заключване от четирите страни на главния панел.


Патентована система позволява лесен достъп на потребителите до кабелите и дава максимален капацитет за разширяването на кабелната мрежа. Уникалната иновация Socket-Set-Screw допринася за изключително ниската височина на финалната конструкция – от 60мм до 40мм. Като структура системата запазва своите основни характеристики, като голяма издръжливост например.

Кабелна мрежа: специални отвори осигуряват лесен достъп до кабелната система, дори и за потребителите.

Малка височина: уникалната система Socket-Set Screw позволява височина на пода едва 4 ~ 6 см, като в същото време запазва капацитета на кабелната система.

Стабилност: главните панели – UniPanels притежават 4 крачета в четирите краища, стоящи независимо едно от друго. В случай на земетресение или изключително силно натоварване, системата няма да претърпи изкривяване.

Безопасност: по време на препозициониране, техниците или потребителите могат съвсем лесно да извършат промените, за разлика от други двойни подове.