Podovi Nastilki Logo

Карта на достъпа до нашите офиси

Централен Офис /Корпоративни клиенти - настилки за обществения сектор/

Адрес : Кукуш 2, сграда Телеком, eт. 3, 1309 София

E-Mail: office@podovinastilki.com

Телефон: 02 492 15 90, 0887 790 611, 02 920 84 40, 02 920 18 52, 0885 728 975

Fax: 02 920 84 41

Работно време: Понеделник - Петък от 9.00 до 18.00