Podovi Nastilki Logo

Мисията на „Подови настилки”ООД

Да работи за своите клиенти в качеството си на интегратор на качествени продукти, като осигури на гражданите и бизнеса възможност да придобиват и използват по най-ефективен начин своите настилки, необходими за нормално осъществяване на административните, граждански и бизнес дейности. Екипът ни ще отдели необходимото време, за да се запознае с конкретните Ви нужди и ще Ви предложи най-подходящото решение. Като Ваш лоялен партньор, ще Ви подпомогнем с познанията си и сме на разположение за въпроси и препоръки. На коректността Ви ще отговорим с подобрени условия при всяка следваща сделка.

    Нашите основни ценности са: 

  1. Максимално професионално обслужване
  2. Разширяване на кръга на предлаганите от нас услуги, в зависимост от потребностите на клиентите
  3. Постоянна грижа за повишаване квалификацията на нашите служители 

     Ние работим за нашите клиенти като:

  1. Установяваме техните потребности и се стремим да им предлагаме адекватни на техните възможности решения
  2. Ангажираме всичките си ресурси, за посрещнем и удовлетворим техните потребности
  3. Създаваме и поддържаме коректни отношения в дух на партньорство и професионализъм
  4. Ценим времето на всеки наш клиент